MS na 100 %!

Tady se dozvíte vše o doprovodných akcích, které pro Vás chystáme! Sportovní program, skvělé koncerty i vše, co je určeno pro děti! Proklikejte všechny položky podmenu...

MS na 100 %!

BIRELL MTB MARATON

Termín
Pátek, 1.7.2016

Místo
Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě

Pořadatel
Bike Events s.r.o.

Ředitel závodu
Pavel Mikšík, pavel.miksik@mtb2016nmnm.com

Vedoucí tratí
Libor Kříž

Kancelář závodu
Stany na sběrném parkovišti Vysočina Arény, 49°34'15.000"N, 16°3'17.400"E

Prezence
Čtvrtek, 30. června 2016, 16:00 - 21:00
Pátek, 1. července 2016, 6:30 – 9:00

Start
9:00 - trasa A, 80 km
9:30 - trasa B, 55 km
9:45 - trasa C, 20 km

Vše přímo ve Vysočina Aréně, startovní / cílová rovinka okruhu MS

Cíl
Na louce vedle sběrného parkoviště Vysočina Arény

Časový limit
pro dojezd všech tras je do 15:00 hod

Trasy
A  80km, start 9:00
B  55km, start 9:30
C  20km, start 9:45
Trasa A 80 km není vypsána pro kategorii juniorů/juniorek.
Základem tras je trať z minulých let vedená v prostoru Tři Studně, Cikháj, Rumpoltův Mlýn, Svratka, Devět Skal, Milovy, Samotín, Kadov, Medlov, Vysočina Aréna.

Podrobné mapy tras budou včas zveřejněny.

Kategorie
MJ       Junioři 15-18 let, 1998-2001      ZJ      Juniorky 15-18 let, 1998-2001
M        Muži 19 let a starší, do 1997     Z       Ženy 19 let a starší, do 1997
M30    Muži 30 – 39 let, 1977-1986     Z30    Ženy 30 – 39 let, 1977-1986
M40    Muži 40 – 49 let, 1967-1976     Z40    Ženy 40 – 49 let, 1967-1976
M50+  Muži 50 let a starší, do 1966     Z50+  Ženy 50 let a starší, do 1966

AMČR
Závod je také vypsán jako akademické mistrovství ČR v maratonu a to v kategorii M Muži na trati A 80km a Z Ženy na trati B 55km.

Startovné
600 Kč při registraci a úhradě do 24.6.2016
700 Kč při registraci nebo úhradě po 24.6.2016 a na místě
V ceně startovného je zdarma celodenní vstup na PÁTEK do Vysočina Arény (závody MS a doprovodný program).
Při zakoupení týdenní permanentky nebo VIP vstupenky, lze při registraci uplatnit slevu 200 Kč. Tuto slevu nelze uplatnit zpětně po již provedené registraci!

V rámci startovného budou zajištěny standardní služby jako, zpracování výsledků, občerstvovací stanice na trasách a v cíli, zdravotní zabezpečení, technický servis, oběd, mytí kol, úschovna zavazadel i kol, parkování.

AKTUALIZOVÁNO: Při registraci do 31. 5. 2016 obdržíte při prezenci multifunkční MTB klíč Park Tool s logem MS v maloobchodní ceně 450 Kč.

  

Odhláška
Odhlášení ze závodu s vrácením startovného je možné do 24.6.2016 zaslat emailem řediteli závodu. Z částky bude odečten storno poplatek 100 Kč. Po uvedeném termínu se startovné nevrací.

Platba
Složenkou nebo bankovním převodem pouze v Kč z ČR na účet: 194251229/0300 Banka:ČSOB, Adresa banky: Milady Horákové 6, Brno 601 79.  V.S.: číslo, které vám vygeneruje registrační systémem.

Registrace
1. On-line pomocí registračního systému do 29.6.2016 do 12:00 hod
2. V kanceláři závodu při prezenci

Registrace   Startovní listina   Statistika

Řazení na startu
Trasy A a B. Do první vlny budou vždy zařazení závodníci s licencí UCI, účastníci akademického mistrovství ČR a závodníci s přidělenou divokou kartou.
O divokou kartu lze včetně zdůvodnění požádat v rámci on-line registrace do 31.5.2016. Akceptována budou umístění do 10. místa za poslední rok na Birell Bike Vysočina, KPŽ, Author Cup.
Trasa C – dle pořadí příchodu na start.

Startovní čísla
Závodník je povinen si vpředu na kolo umístit startovní číslo a absolvovat s ním celý závod. Číslo je přiděleno pouze na tento konkrétní závod. Na startovním čísle je nalepen čip pro měření času. Po skončení závodu se čísla ani čipy nevrací. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft Timing.

Úschovna kol
Nejen pro účastníky maratonu, ale pro všechny návštěvníky nabízíme během MS bezplatnou úschovnu kol pod tribunou ve Vysočina Aréně.

Parkování
Účastníci Birell maratónu mají v den závodu tj. v pátek zajištěné zdarma parkování v blízkosti cíle na sběrném parkovišti Vysočina Arény. Nepřenosná parkovací karta Vám bude zaslána e-mailem na základě požadavku uvedeném při registraci.

Vyhlášení
Vyhlášení výsledků proběhne na podiu MS ve Vysočina Aréně po závodě MS v 18:30 hod. První tři v jednotlivých kategoriích obdrží diplom a drobné věcné ceny od partnerů závodu.

Důležité informace, vybavení a bezpečnost účastníků
Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen mít dostatečnou cyklistickou výzbroj, dbát pravidel silničního provozu, pokynů pořadatelů a police ČR a vůbec se chovat tak, aby neohrozil zdraví ostatních účastníků ani své. Každý účastník je zodpovědný za způsobené škody. Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu. Plná ochranná přilba je povinná!!!

Závod se jede v CHKO. Pod hrozbou diskvalifikace je zakázáno odhazovat odpadky.

Při zrušení závodu z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

Závodníci mladší 18 let startují na zodpovědnost jejich zákonného zástupce případně trenérů jejich týmů. Podepsaný písemný souhlas předloží nejpozději při prezenci.

 

Těšíme se na Vaši účast, aktuální inf. naleznete na www.mtb2016nmnm.cz